Ако камионът Ви е спрян в чужбина за неплатени пътнотранспортни нарушения 
се включва услугата за доставка на пари в брой. 
В рамките на 90 минути се предоставя необходимата сума за продължаване на пътуването на мястото на действие. 
Така от главата Ви се махат проблемите, за да се грижите за това, което Ви носи повече: основният бизнес. 

карта сега