Čeština Čeština

Společnost tankpool24 nabízí ve spolupráci se společností Transcamion přímé rezervace míst pro přepravu kamiónů na trajektech, včetně Eurotunelu. S naší pomocí si můžete to pravé řešení, odpovídající Vašim potřebám, vybrat z více než 150 společností provozujících trajektovou dopravu a 1000 různých trajektových linek.   Bez problémů, rychle, spolehlivě. 
Vydejte se k novým břehům. tankpool24 – moře nabídek. 

SLUŽBY:

  • Alternativa silniční a letecké nákladní dopravy
  • Individuálně přizpůsobené lodní linky
  • Neprodlená organizace
  • Okamžité potvrzení rezervace pomocí SMS
  • Nouzové telefonní číslo pro případ opožděného připlutí
  • Automatická nabídka alternativních roll-on/roll-off lodních linek
  • Dokonalá znalost přístavů
  • Přehled tarifů pro celou Evropu
  • Možnost uzavření smlouvy v rámci námořního pojištění