Заедно с нашите партньори ние управляваме плащанията Ви при директен контакт с операторите на магистралите. Това ви позволява да ползвате максимални отстъпки, отпускани от правителства и компании за магистрали. и: Намаленията ще бъдат прехвърлени 100% върху вас. Също така намалява административната тежест. 
На почти всички платени пътища, мостове и във всички алпийски тунели: Вие плащате, в зависимост от страната, лесно и удобно чрез карта или устройство за плащане. 

УСЛУГИТЕ:

  • Цялостно управление на тол плащанията
  • Грижи чрез специално лице за контакт
  • Спестяване на време на пътя чрез автоматизирани плащания
  • Грижа за вашите искания за намаления
  • Директен контакт с отговорните оператори
  • Незабавно адаптиране към променените условия на оператора
  • Отделно фактуриране на пътните такси с благоприятни условия на плащане
  • 100% отстъпка по Вашата сметка
  • Преглед на всички процеси, за всеки отделен автомобил, в нашата онлайн зона за клиенти
  • Възможност за изтегляне на пътни такси и фактури
карта сега