Termíny. Dopravní situace. Celní poplatky. Plánování tras. Zabezpečení nákladu. Řízení času. Fakturace. Není divu, že je Vaše hlava vytížená přinejmenším stejně jako Vaše kamióny.

O TO VÍCE UKLIDŇUJÍCÍ JE SKUTEČNOST, ŽE SE JAKO PROFESIONÁL MŮŽETE SPOLEHNOUT NA PROFESIONALITU SPECIALISTŮ ZE SPOLEČNOSTI TANKPOOL24.

Nejsme totiž pouhým zprostředkovatelem tankovacích služeb. Jsem hybnou silou správy celého Vašeho vozového parku. Silou vycházející ze sdružení středně velkých podniků obchodujících s minerálními oleji. 

JSME VÁM K DISPOZICI VŽDY PŘÍMO NA MÍSTĚ A OSOBNĚ. TO VÁM ZARUČUJEME.

Požádejte o kartu