Ve spolupráci se svými partnery pro Vás na základě 8. a 13. směrnice EU Vaším jménem vyžádáme vrácení daně z přidané hodnoty zaplacené ve všech 27 členských státech EU a rovněž ve Švýcarsku a Norsku.

Váš osobní kontaktní partner Vás bude pravidelně informovat o stavu zpracování Vašich žádostí a o lhůtách, které je nutno dodržet. To Vám ušetří: čas, úsilí, peníze.

 

SLUŽBY

  • Záruka úspěšnosti: 99 % žádostí, které nám jsou svěřeny, je úspěšných a daň je vrácena
  • Jsme aktivní ve všech 27 členských státech EU a navíc i ve Švýcarsku a v Norsku
  • V případě všech žádostí nabízíme poradenství týkající se příslušných lhůt pro podání a možností refundace (běžný režim a okamžitě)
  • Zpracování všech faktur, nezávisle na tom, o jakého se jedná dodavatele, bez rozdílů ve výši nákladů nebo způsobu vyřízení
  • Sledování stavu zpracování Vašich žádostí v osobní zákaznické zóně


ŠETŘETE PENÍZE

Vrácení daně z přidané hodnoty v „běžném“ režimu:

Co se týče lhůt pro vrácení, existují mezi finančními orgány jednotlivých zemí značné rozdíly (3 až 12 měsíců). Vy neplatíte nic, dokud Vám není daň vrácena.


„Okamžité“ vrácení daně z přidané hodnoty:

Jakmile jsou podklady pro žádost kompletní, obdržíte v průběhu 10 dní platbu ve výši měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční částky zaplacené na dani z přidané hodnoty – podle Vašich potřeb.

Sazba země (přibližně v%) doba vrácení peněz (přibližně v měsících) okamžitě vrátí  
Belgie 21 4 ano
Bulgaria 20 8 -
Dánsko 25 5 ano
Německo 19 8 ano
Estonsko 20 3 -
Finsko 24 3 -
Francie 20 3 ano
Řecko 23 12 -
Spojené království 20 7 ano
Irsko 23 3 ano
Italy 22 11 ano
Lotyšsko 22 6 -
Litva 21 6 -
Luxembourg 17 6 ano
Malta 18 8 -
Nizozemsko 21 5 ano
Norsko 25 6 -
Rakousko 20 5 ano
Polsko 23 12 -
Portugalsko 23 12 -
Romania 19 8 -
Švédsko 25 4 ano
Švýcarsko 8 7 -
Slovensko 20 10 -
Slovinsko 22 4 ano
Španělsko 21 6 ano
Česká rep. 21 9 Ano
Hungary 27 8 ano
Požádejte o kartu