„tankpool24“ kortelė yra visiškai saugi. 
Be apsaugos nuo neteisėto PIN kodo naudojimo, galima individualizuoti kiekvieną kuro kortelę - t.y. priskirti atskiriems vairuotojams – ir papildomai nustatyti kortelės kuro limitą. 
Mūsų nepastebimai vykdomas duomenų rinkimas dokumentuoja kiekvieną kuro papildymo procesą kiekvienoje vietoje, kuomet nuolat tikrinamas užprašytas kuro kiekis. Taigi, Jums visiškai aišku, kuris iš jūsų vairuotojų, kada, kur ir kiek kuro užsipylė. Specialiųjų reisų pelningumo bandymas tampa daug veiksmingesnis. 

Saugu yra saugu

  • Kortelės blokavimas per keletą valandų
  • Kiekio limito nustatymas kortelėi arba klientui
  • Saugumas, naudojant „identifikuotą kuro pildymą“ (pasirinktinai)
  • Kuro užpylimas, naudojant skaitmeninę vairuotojo kortelę
  • Nuolat tikrinamas kuro kiekio patikimumas
Kreipkitės dėl kortelės