Kortelės blokavimas karštosios linijos telefonu:

Jūsų nemokami karštosios linijos telefonai Vokietijoje ir Europoje: 

Praradus kuro kortelę:

Kreipkitės į kortelę išdavusią bendrovę 

Kuro kortelės blokavimo „tankpool24“ karštąja linija alternatyva yra tiesioginis susisiekimas su kortelė išdavusia bendrove. 
Ten Jums padės nedelsiant ir inicijuos visus kortelėi blokuoti būtinus veiksmus. 
 

Jums pageidavus, greitai gausite naują kortelę. 

Kreipkitės dėl kortelės