Блокиране на карта по гореща линия:

Безплатни горещи линии в Германия и Европа: 

При загубване на картата за зареждане:

Обърнете се към издателя на картата Ви 
Като алтернатива на блокирането на картата за гориво чрез горещите линии tankpool24, можете също да се свържете директно с издателя на картата. 
Това ще ви помогне веднага и ще инициирате всички необходими стъпки за блокиране на картата. 
Ако желаете, веднага ще получите карта за замяна. 

карта сега