ИЗДАТЕЛ DOMAIN TANKPOOL24.DE: 

tankpool24 GmbH
Stiftsallee 53
D – 32425 Minden
Телефон: 0800-876 65 24
www.tankpool24.de
info@tankpool24.de

ООД се представлява от изпълнителния директор: 
Klaus Kiunke

Търговски регистър: 
Окръжен съд Бад Оейнхаузен HRB 15021 

ДДС номер: 
DE 256432517

Отговорник по съдържанието съгл. § 55 от кодекса за медиите 

Klaus Meyer
Stiftsallee 53
D – 32425 Minden
Telefon: 0800-876 65 24
info@tankpool24.de

Уреждане на спорове онлайн 

Европейската комисия предоставя онлайн платформа за разрешаване на спорове на адрес ec.europa.eu/consumers/odr/, която потребителите могат да използват за уреждане на спор и 


за повече информация относно разрешаването на спорове. 

Разрешаване на спорове пред арбитражна комисия за потребителите 

Ние не сме нито задължени, нито желаещи да участваме в процедура за уреждане на спорове пред потребителска арбитражна комисия.

Отговорност за съдържание и връзки

На нашите страници сме поставили линкове към страници в интернет, чието съдържание и актуализация не са предмет на сферата на влияние на tankpool24 GmbH. 
За всички тези връзки важи: 
„Tankpool24 GmbH не оказва влияние върху дизайна и съдържанието на външни уебсайтове. Следователно той се разграничава от цялото съдържание на трети страни, дори и ако на тази външна страница е зададена връзка от tankpool24. " 
  
Тази декларация се отнася за всички линкове, показани на нашата начална страница и за цялото съдържание на страниците, към които водят банерите и линковете, регистрирани при нас. 

Авторски права

Оформлението на началната страница, използваните графики и изображения, както и индивидуалните приноси, са защитени от авторското право. Фотомеханичното възпроизвеждане, размножаване и разпространение чрез специални процеси (например обработка на данни, носители на данни и мрежи за данни) - дори частично - е разрешено само след одобрение от tankpool24 GmbH. 

Права върху изображенията

снимки © by 123.rf.comfotolia.de und Roman Rätzke

Реализация и контрол

eMotivo GmbH
Thüler Straße 10
26219 Bösel
www.emotivo.de