По цяла Европа на разположение на Вашите камиони са 1600 подходящи за камиони бензиностанции с широки ленти и високодебитни колонки. Без да чакате.  
До всички станции се стига лесно поради близостта им до магистрали, големи търговски зони или натоварени национални пътища. 
С тези системи е гарантирано бързото зареждане без необходимото време за свързване и разкачване. 

ВСИЧКИ ВАШИ ПРЕДИМСТВА С ЕДИН ПОГЛЕД:

  • бензиностанции в близост до автомагистралите, в големите производствени зони или силно натоварените национални пътища
  • Високодебитни пистолети без чакане
  • широки бензиностанции с широки платна
  • пълно покритие в Германия и Европа
  • 365 дни в годината. 24 часа в денонощието
  • покритие в Германия с AdBlue® на колонките
карта сега