Kortspærring via hotline:

Dine gratis hotlines i Tyskland og Europa:

Ved mistet tankkort:

Henvend dig til kortudstederen.

Som alternativ til spærring af tankkortet via tankpool24-hotlines, kan du også henvende dig gerne direkte til kortudstederen. Denne hjælper dig omgående videre og tager alle de nødvendige skridt til kortspærring.

Hhvis du ønsker det, får du straks et erstatningskort.

Ansøg om kort nu