Автопаркът печели пари само, когато се движи.
Времето е кратко, калкулациите нямат включени прекъсвания, пък и не се знае кога ще настъпят те. Добре е, ако е на разположение помощ. 

ПО ВСЯКО ВРЕМЕ В ЦЯЛА ЕВРОПА И ИЗВЪН НЕЯ.

В случай на повреда, механикът на камиона на нашия партньор ADAC TruckService е на място в рамките на 35 минути и поправя повече от 90% от щетите директно, за да могат да продължите пътуването си. 

карта сега