tankpool24 - 24 ч. сервиз за гуми 
Повредите на гумите са в услугата пътна помощ. 
Една трета от всички повреди са повреда на гумите. Tankpool24 и ADAC разшириха предлаганите от тях услуги, особено в областта на услугите за гуми. 

ИМАТЕ ЛИ ИНТЕРЕС КЪМ ТАЗИ УСЛУГА?

Тогава просто се обадете на Вашия партньор от tankpool24 или използвайте безплатната гореща линия: 

безплатни разговори в Германия 
0800 – 8 76 65 24

безплатни разговори в чужбина - Европа 
00800 – 88 91 86 99

карта сега